Lima Peru 603 kazası
  • Tarihte İz Bırakan Uçak Kazaları Uçak kazalarında yaşanan can kayıplarının çok fazla olması, kaza sonrası oluşan infialin uzun yıllar etkisinin sürmesine neden olmaktadır. Bu kazalardan biri de, 1985 yılında...

    Mayıs 7, 2020 1 97
Uçaklar Genel
tümü