Mucize Sully
  • Uçak kazaları ile ilgili şimdiye kadar pek çok film çekildi. Bu filmler, kimi zaman daha teknik konularla ilgiliyken çoğunlukla daha insani noktalara odaklanmaktadır. Gerçek kazalardan esinlenerek çekilen filmler ise...

    Kasım 6, 2020 0 36
Uçaklar Genel
tümü