1. Ana Sayfa
  2. Havacılık Haberleri

Helikopter Nasıl Uçar? Helikopterin Havacılıkta Önemi

Helikopter Nasıl Uçar? Helikopterin Havacılıkta Önemi
0

Helikopterler Geleceğin Özel Hava Aracı Olabilecek Midir?

Ulaşım çeşitliliği arasında hava ulaşımı sadece ülkemizde değil tüm dünyada ivme kazanarak gelişim göstermektedir. Bu durumun elbette birçok sebebi bulunmaktadır.

Havacılık ve sivil havacılık uçaklarla yapılmaktadır. Oysa başka bir hava ulaşım aracı olan helikopterler hiç de hak etmedikleri bir biçimde ikincil sıraya itilmektedir. Belki de gelecekte helikopter öngörülenden daha etkin şekilde hava ulaşımında yerini sağlamlaştıracaktır.

Helikopter Nedir?

Helikopter, bir hava taşıtıdır. Hatta en fazla bilinen bir hava taşıtıdır denilebilir. Yunanca asıllı bir kelime olan helikopter, ” heliko pteron ” dan türetilmiştir. Heliko pteron, Yunancada ” hareketli kanatlar ” anlamına gelmektedir. Teknolojik olarak helikopter nasıl uçar? sorusuna gelince, sistem çok karmaşık değildir. Helikopterin uçuş sistemi ana hatlarıyla şöyledir.

Helikopterin Uçma Mantığı

Fransız vatandaşı Paul Cornu 1907 senesinde ilk motorlu helikopteri uçuran kişi olarak bilinir. Helikopterin gövdesi üzerinde yer alan pervaneler helikopterin yükselmesini ve alçalmasını sağlar. Helikopterin kuyruk bölümünde yer alan diğer parça yani rotor denilen kısımlar ise sağa sola dönüş imkanını mümkün kılar.

İşte helikopterin havada ilerlemesi ve tekrar yere inmesi ekseni etrafında dönebilen bu kanatlar sayesinde gerçekleşmektedir. Teknik olarak helikopter gövde ve gövde üzerinde bulunan ana rotorda yer alan uçak kanadı niteliğine sahip döner kanatlar ve döner kanatların meydana getirdiği dönme momentini dengeleyen kuyruk rotorundan oluşur.

Helikopterin Hava Ulaşımındaki Yeri Ve Önemi

– Helikopterler iniş-kalkış için piste gereksinim duymazlar.

– Uçaklar sabit kanatlı olduklarından iniş-kalkış pistine ihtiyaç duyarlar.

– Helikopter havada sabit olarak kalabilir. Bu özellikleri ambulans uçak, yangın söndürme helikopterlerinde özellikle üstün ve aranan özelliklerindendir.

– Helikopterler dikey olarak iniş ve kalkış yapabilirler. Bu da, dar alanlara uçuş yapma olanağı sağlar. Örneğin, küçük bir adadan kurtarma operasyonu helikopterle mümkün iken uçakla mümkün olamayacaktır.

– Kullanım açısından helikopter nispeten daha zor, uçak ise pilotajı daha kolay ve az yorucu olarak kabul edilmektedir.

– Akdeniz kuşağında bulunan, sıcak iklim olan ülkemizde yaz aylarında yüzlerce dönüm orman alanları orman yangınları sonucunda yitirilmektedir. Yangın söndürmede helikopterler inanılmaz bir öneme sahip bulunmaktadırlar. Özel donanımlı yangın söndürme helikopterlerin varlığı ve etkin kullanımını on binlerce ağacın, ormandaki diğer canlıların kurtarılması anlamına gelmektedir. Bu alanda helikopterlerin konuşlandırılması ormanlarımızın yok olmasının önlenmesi anlamına gelmektedir.

Sivil Havacılıkta Helikopterin Önemi

Helikopterler halihazırda bile geliri üst seviyede olan kimselerin, bilhassa iş insanlarının tercih ettiği bir ulaşım aracıdır. Sivil havacılıkta şehir içinde helikopter ulaşımı hatırı sayılır bir biçimde artış göstermektedir.

Helikopterin şehirler arası ve şehir içi ulaşımında yaygınlaşması birbirinden farklı etmenlere bağlıdır. Yeterli ve yetkin, standartlara uygun sivil havacılıkta kullanılacak her türlü iniş-kalkışa uygun ” helikopter iniş-kalkış alanları ” nın yapılması bunlardan sadece birisidir.

– Helikopterin manevra alanının geniş ve altyapısının uçağa kıyasla daha az maliyetli olması gelecekte daha etkin şekilde kullanılmasına neden olabilecektir.

– Helikopter şehir içi kullanıma uygun bir hava aracı olma niteliklerine sahiptir.

– Uçuş personeli, pilot ve teknik personelin eğitimin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi sivil havacılığın gelişmesini hızlandıracaktır.

– Sivil havacılıkta devlet gerekli yasal alt yapıları hazırlama noktasında 2017 yılında ” Heliport Yapım Ve İşletim Yönetmeliği” ni yürürlüğe koymuştur.

– Yine devlet özel teşvik ve kredilerle sivil havacılık alanında gelişimi sağlamaya yönelik tasarruflarda bulunmaktadır.

Olağanüstü Ve Afet Durumlarında Helikopterin Önemi

Bütün dünyada yaşanan afet, sel, tayfun, göçük, deprem, büyük orman yangınlarında helikopterlerin nasıl etkin ve önemli roller üstlendiklerini görmekteyiz.

Ambulans helikopterler; can kurtaran, insanları yaşama bağlayan vazgeçilmez çok özel ” mobil sağlık yapılarıdır “. İşte bu nedenle bile ” sivil helikopter taşımacılığının ” teşvik edilerek artırılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yazar Hakkında

Hayatım Ucakkazalari.com :)

Yorum Yap